Ik ben net terug van een werkbezoek aan Godollo in Hongarije. Godollo is ongeveer even klein als Wageningen en heeft ook een landbouwuniversiteit. Veertig uur in de bus voor een bezoek van drie dagen is wat lang, maar het was de moeite waard.

Ik heb onder andere een openbare lagere school bezocht, een nieuw ruim en licht gebouw voor ongeveer 500 leerlingen. Behalve gewone klaslokalen (met voor de jongste kinderen een droomkist en perzisch tapijt) zagen we een grote hal, keuken met kantine, scheikundelokaal, tekenlokaal, theaterzaal, twee gymzalen die samengevoegd kunnen worden, buitensportveld, toiletten die berekend zijn op gehandicapten, grote bibliotheek met leestafels en een bibliothecaresse die van alles organiseert op het gebied van literatuur, een binnentuin als speelplaats voor de jongsten. Het gebouw is gefinancierd door de gemeente, het onderwijs is gratis. Hier in Wageningen praten we over het aantal vierkante meters per leerling in een school (landelijke nieuwe richtlijnen) en ik schat dat deze Hongaarse leerlingen tien keer zoveel ruimte hebben. Er loopt een concierge rond (in Nederland wegbezuinigd) op school, en de directrice geeft ook les. Ik weet natuurlijk niet hoe de andere scholen in Godollo eruitzien, maar ik zie aan dit nieuwe gebouw hoe Hongarije investeert in onderwijs en dus in de jeugd.

In het plaatselijke theater (gefinancierd met geld van de EU)zagen we een optreden van de lokale volksdansvereniging, ingedeeld in leeftijdsgroepen. De hoge sprongen van de mannen vergen oefening. Maar wat de kinderen in de lagere schoolleeftijd ons lieten zien zie ik de Wageningse lagere schoolkinderen echt niet doen. Ze voerden vol energie en enthousiasme een speelse dansshow op met ruimte voor individualiteit en spontaniteit die zeer plezierig was om naar te kijken. De kinderen wisten precies wat ze deden en moesten doen en werden als danser serieus genomen door hun oudere collegas en door het publiek. Ze oefenen vier keer per week. In Wageningen praten we over een overheidsproject om het bewegen door kinderen te bevorderen.

Leerlingen van de eerstgenoemde lagere school gaven ook een optreden gymnastiek. Uiteraard waren dat de besten van de school, maar dan nog. Ze toonden een lichaamsbeheersing die alleen met goede training en veel oefening verkregen wordt. Die training krijgen ze ‘s-middags tijdens naschoolse opvang in hun eigen fantastische nieuwe gymzaal op school.

Hongarije heeft het goed begrepen: investeren in onderwijs en voorzieningen is investeren in de jeugd en dus in de toekomst.