Mauro moet blijven lees ik in de Spits van vanmorgen. Blijkbaar is er ook een twitteractie gestart, met in een uur al 700 volgers. Dat is veel, ik zelf heb in een maand 15 volgers verzameld.
Mauro is een Angolese jongen die toen hij 9 jaar was door zijn ouders in zijn eentje op het vliegtuig is gezet op weg naar Nederland. Hij woont hier bij een pleeggezin en heeft een leuk leven opgebouwd met veel vrienden. Blijkbaar is het een aardige jongen, men is aan hem gehecht geraakt en dus vindt men dat hij moet blijven.
Nederland stuurt kinderen die hier in hun eentje als asielzoeker aankomen niet terug. Dat is een goede zaak. Maar als ze 18 worden wordt bekeken of ze weer naar huis kunnen. Dat is fijn voor hen, maar stuit op veel weerstand bij de Nederlandse omgeving. Afscheid nemen is moeilijk. Begrijpelijk, maar terecht?
Als deze jongeren 18 worden kunnen ze wel in Nederland blijven als terugkeer naar hun vaderland gevaar oplevert voor henzelf. Of ze leuk zijn, slim zijn, aangepast zijn in Nederland, vrienden hebben, goed kunnen sporten zou geen criterium moeten zijn. Het zou niet goed zijn als Nederland alleen kansrijke asielzoekers opvangt en kansarmen laat stikken. Mag een leuke jongen blijven, en moet een minder leuke jongen weg? Jongeren met familie in hun eigen vaderland, die daar verder kunnen met hun leven en een toekomst op kunnen bouwen, kunnen terug naar huis. Dat zouden ze zelf en hun familie ook moeten willen. Zeker als het vaderland inmiddels veilig is zoals Angola, waar de burgeroorlog jaren geleden al gestopt is.
In mijn huis woont Ismael, ook asielzoeker die hier als jongere in zijn eentje is gekomen. Hij had niet het geluk bij een pleeggezin terecht te komen, hij is hier niet naar school gegaan en heeft geen leuke vriendenkring opgebouwd. Ismael is al 9 jaar in Nederland, meestal hangt hij wat rond in mijn huis, kijkt TV, rookt een sigaretje en surft op internet. Een leeg leven zonder toekomst. Hij heeft geen netwerk van Nederlanders die zich voor hem inspannen. Ismael is in Nederland kansarm, maar in zijn vaderland ook. In zijn vaderland heeft hij geen familie, zijn ouders zijn dood, hij heeft geen broers en zussen. Zijn thuisland werkt niet mee aan terugkeer, want hij is van een verkeerde etnische groep.
Mauro mag blijven en Ismael moet maar weg? Waarheen?