Carlin, stand-up comedian (overleden in 2008) veronderstelde dat de mens in de wereld is gezet om plastic te produceren. De natuur zou plastic nodig hebben, plastic is namelijk superduurzaam en geen enkel mechanisme in de natuur kan het maken. Dus evolueerde de natuur een supergenie die dat wel kon.

In Durban, Zuid-Afrika is een nieuwe klimaattop van start gegaan. Een conferentie die moet leiden tot een opvolger van het Kyoto-protocol, dat immers in 2012 ten einde loopt, en dan het liefst een dat ook door de VS en China wordt nageleefd. Delegaties uit 200 landen zijn aanwezig, ook Nederland uiteraard.
Een van de posters van Loesje luidt: “en als we het milieu nou eens onze omgeving noemen?” Dat klinkt inderdaad al veel minder abstract. In plaats van rekening te houden met het milieu maken we afspraken over het schoonhouden van onze omgeving. Zoals ik afspraken maak met mijn kinderen wie de zooi opruimt in de kamer na een gezellig feestje van hen: de vervuiler (zij) of ik. Net als Amerika deed met het Kyotoprotocol ‘ondertekenen’ mijn kinderen ons eigen verdragje wel, maar leven ze dat zelden na….
Op de begindag van de klimaattop maakte Minister Schultz bekend dat op de meeste snelwegen in Nederland de snelheidslimiet wordt opgeschroefd van 120 naar 130 km per uur. Dat we daarmee massaal tijd zouden winnen is natuurlijk kul: op 130 km snelweg scheelt het 5 minuten, maar dat geldt dan alleen als je van een afspraak in een VanderValk naar een afspraak in een ander VanderValk rijdt, want juist de aan-en afvoerritten in de steden slokken tijd. Schultz noemt deze tijdswinst wel, maar heeft ook een ander argument: de lucht is zoveel schoner geworden, het kan nu wel weer!
Hoe verzin je zoiets. Mijn huis is weer zo schoon, mijn zoons kunnen wel weer een paar feestjes bouwen zonder erna op te ruimen. Het strand is nu zo schoon, voorlopig kunnen we blikjes wel weer laten liggen. Het rivierwater is zo schoon, voorlopig kunnen fabrieken weer vrij lozen. Schultz komt er mee weg en een hele aanhang vindt het een logische redenering.
In de Wageningse gemeenteraad houden we maandelijks ons eigen topje. Geen wereldnieuws, maar De Gelderlander halen we vrijwel altijd. Gemeenteraad wil dat de Haarweg veiliger wordt: daar wonen zo’n 850 buitenlandse studenten die in fietsland Nederland zijn neergestreken en ’s ochtends richting De Born zwabberen over de smalle onverlichte Haarweg zonder fietspad noch stoep en met een modderige berm met zo’n enge diepe asfaltrand. Autos mogen daar 80 km per uur racen, want er is geen kombord. Goed initiatief van de SP en gelukkig is de motie aangenomen, een mooi resultaat om de omgevingsvriendelijke fiets te promoten. Hopelijk gaan de nieuwe buitenlandse studenten in Wageningen massaal op de fiets en genieten ze al fietsend ook van de binnenstad en de prachtige omgeving.
Wat De Gelderlander niet heeft gehaald: Op initiatief van de VVD dringt de Gemeenteraad aan op kwijtschelding leges voor isolatiemaatregelen in huizen. Voor dubbele ramen heb je geen bouwvergunning nodig, bewoners van monumenten overigens wel, maar er zijn isolatiemaatregelen zoals het voorzetten van een buitenmuur waarvoor je wel een bouwvergunning nodig hebt en dus leges betaalt. De raad vindt dat deze leges kwijtgescholden moet worden om te stimuleren dat iedereen zijn huis toekomstbestendig maakt.
En zo hadden wij afgelopen maandag weer milieusuccessen bij ons maandelijkse Wageningse topje. Voorstellen die aanslaan bij een groot deel van de raad juist omdat het abstracte begrip milieu wordt vertaald naar onze eigen omgeving. En zo werken we eraan dat onze eigen Wageningse omgeving fijn blijft om in te leven opdat onze kinderen er straks ook van kunnen genieten.