Het maken en lezen van een bedrijfsbalans is werk voor de expert; voor mij was het lang volslagen onduidelijk wat links en rechts staat en waarom. Maar ik heb een keer geleerd een simpele balans te maken van mijn eigen huishouden, en dat heeft me veel inzicht opgeleverd.

Ook met mijn zoons maak ik wel eens een balans vooral als ze wat geld willen lenen.  Een balans van Zoon3 zag er een keer als volgt uit:

Activa Passiva
vaste activa
computer €500,00
i-pod €100,00
saldo op groeirekening €1000,00
vlottende activa
geleend aan broer €1,00
beltegoed €8,25
eigen vermogen €1059,25
schulden
computer nog afbetalen €450,00
geleend van ma €25,00
voorschot op zakgeld €75,00
€1609,25 €1609,25

We beginnen linksboven en draaien dan tegen de klok in. Uiteindelijk berekenen we zo het eigen vermogen van Zoon3.

Links zetten we wat Zoon heeft in twee rubrieken: vaste activa zijn die zaken die hij niet snel in geld kan inwisselen (de groeirekening komt vrij als hij 18 is); de vlottende activa is zijn geld waar hij in principe deze week aan kan komen. Het gaat om de verkoopwaarde op dit moment en niet om de aanschafprijs.  Dingen zonder verkoopwaarde komen niet op de balans, ook al heeft Zoon er veel geld voor uitgegeven. Dus niet bijvoorbeeld die dure designjeans. Evenmin de inbouwkast, gordijnen en houten vloer in zijn kamer. Het zal hem niet lukken die snel te verkopen voor een leuke prijs. Alles wat je hoogstens via ‘gratisoptehalen’ kwijt kan raken heeft geen waarde. Op de balans gaat het om dingen die je zou kunnen verkopen als je snel geld nodig hebt.

Dit tellen we op en dan krijgen we een bedrag. Dat is wat Zoon heeft.

Dan gaan we naar rechts, en beginnen onderaan en werken naar boven. We nemen het bedrag van links over. Daarboven zetten we de schulden, leningen die hij nog moet betalen, voorschotjes op zakgeld en dergelijke.

Zo berekenen we tenslotte het eigen vermogen van Zoon. Dat is het sluitgetal om de balans in balans te krijgen. Het is het bedrag dat Zoon overhoudt als hij al zijn bezit zou verkopen en al zijn schulden zou aflossen.

Zoon heeft dus een hele gunstige balans. Dat wil zeggen: hij heeft een groot eigen vermogen. Dat komt omdat zijn groeirekening door Ouders is gefinancierd, en daar staat dus geen financiering door hemzelf tegenover. Zijn eigen vermogen is overigens maar iets groter dan zijn groeirekening.

Zoon kan van mij nu best een lening krijgen om een gitaar te kopen. Weliswaar lijkt Zoon een bodemloze put, want hij moet zijn computer nog afbetalen, hij heeft een voorschot gekregen op zijn zakgeld en nog wat geld geleend van mij. Maar op het moment dat hij 18 wordt en het saldo op de groeirekening vrijkomt, kan hij de hele schuld bij mij aflossen. Het saldo op zijn groeirekening is het onderpand voor de leningen die hij aangaat.

Ik heb nog een zoon, een student.  Hij wou ook een keer geld lenen. Met hem heb ik toen de volgende balans gemaakt:

Activa Passiva
vaste activa
muziekapparatuur €1200,00
computer €625,00
i-pod €100
vlottende activa
saldo spaarrekening €125,00
deelneming in muziekband €250,00
eigen vermogen – €1985,00
schulden
schuld aan IB €1200,00
geleend van ma €2000,00
geleend van Bert €25,00
geleend van Wim €60,00
rood op betaalrekening €1000,00
€2300,00 €2300,00

Dat was dus schrikken voor Zoon1. Zijn eigen vermogen was negatief. Dat komt door die lening van de IB.  Dat is niet best, maar dat overkomt veel studenten. Maar hij heeft ook zonder die lening van de IB nog teveel schulden.

Met deelneming in muziekband wordt bedoeld dat hij geld heeft zitten in spullen van een band (gezamenlijke versterker, busje) en in voorraden van deze band (CDs, T-shirts). Als hij morgen uit de band zou stappen, zou hij dit geld terug moeten krijgen.

Zoon1 heeft grote schulden en een lening van IB. Aan de andere kant heeft hij een spaarrekening. Dit is alleen maar zinvol als de rente die hij krijgt op deze spaarrekening hoger is dan de rente die hij betaalt aan het IB en zijn andere schuldeisers. Als dat niet zo is, kan hij beter afbetalen. Zoon keek verrast op.

Ik vond het niet juist dat hij een spaarrekening heeft en intussen geld leent van zijn vrienden. Die lening van zijn vrienden  is waarschijnlijk renteloos, dus Zoon wordt er alleen maar beter van. Maar die vrienden niet.

Aan deze bodemloze put leen ik dus geen geld meer. Eerst moet hij zijn geldzaken op orde brengen.