Ik ben voorzitter van een stichting die samenwerkt met een plattelandsgemeente in Rwanda. We zitten op een dood punt en ik denk na over een oplossing. We zijn met zijn drieen en dat groepje is te klein maar het lukt ons niet om meer mensen aan ons te binden.

Ik heb onderzoek gedaan naar dit soort kleine vrijwilligersorganisaties die projecten uitvoeren in Afrika, en de meeste lopen na verloop van tijd tegen dezelfde problemen op als wij: in het begin is het inspirerend, maar op den duur is het lastig vol te houden. De actieve groep is te klein, het vele werk komt op te weinig mensen neer (in Afrika ook overigens), de inspiratie droogt op.

Hetzelfde geldt voor veel initiatieven in onze eigen samenleving: een groep buurtbewoners die samen een stadstuin onderhouden, maar na enkele jaren houdt de kerngroep ermee op en bloedt het initiatief dood. Een speelgoedbank die werkelijk fantastisch bezig is, maar na enkele jaren wordt het toch wel zwaar om het initiatief, dat steeds verder groeit, vol te houden. Groepen vragen steun van de gemeente, maar wat zou hen kunnen helpen?

Wikipedia is opgezet als een bedrijf met betaalde werknemers die de organisatorische en bedrijfsmatige taken uitvoeren, en daaromheen zit een schil van vrijwilligers die zelf koers en beleid bepalen en de encyclopedie maken. Ik vraag me af of iets dergelijks mogelijk is voor vrijwilligersorganisaties in een gemeente. Dus een bedrijf met betaalde werknemers die de organisatie draaiend houden en continuiteit geven en daaromheen vrijwilligers die hun eigen activiteiten bepalen en het werk doen.

Ik vraag me af of dat een goede manier is waarop een gemeente steun kan geven aan burgerinitiatieven.

Heeft iemand ervaring met zoiets?

Advertenties