Wageningen is in het nieuws: de gemeente gaat bewoners van een verzorgingstehuis/ verpleeghuis uitzetten. Het college wil zelfs partners uit elkaar halen als een van beide geen zorgbehoefte heeft. Wat een blamage.

Dennenrust is een voormalig verzorgingstehuis bij Wageningen, een zeventiger jaren complex in een bos zoals er toen zoveel waren. Er woonden vroeger Indische Nederlanders. Die hebben een aantal jaren geleden een prachtig nieuw pand betrokken vlakbij de binnenstad. Daarna stond het leeg.

Twee jaar geleden heeft de Stichting Jah-Jireh het pand gehuurd om er een verzorgingstehuis /verpleeghuis voor oudere Jehovah-getuigen te starten. Maar volgens het bestemmingsplan mogen daar geen niet-zorgbehoevende bewoners wonen, en als de raad het bestemmingsplan wil wijzigen kost dat geld en moeten we aan natuurcompensatie doen, want het huis ligt in de EHS. Nou vraag ik je, wat een formele toepassing van regels over de ruggen van mensen.

De bewoners maken zich zorgen, de pers duikt erbovenop, de gemeenteraad slaat op tilt.