We komen samen in een groene tuin: zes lokale experts van de PvdA op het gebied van het sociaal domein. We gaan een ledenavond voorbereiden over de drie decentralisaties. Die avond is maandag al. Toen ik hier naartoe fietste had ik nog geen idee hoe die avond maandag in te vullen. Ja met discussieren, maar over wat en hoe?

Ik zit voor.

“Ik vind het belangrijk dat we de leden laten uitspreken waar we ons sterk voor moeten maken en wat we moeten waarborgen”, zegt H. “Dat bepaalt bij elk thema onze insteek.” Er ontspint zich een discussie over wat de PvdA belangrijk vindt bij de huishoudelijke zorg, de eigen bijdrage, tegenprestatie. Boeiende discussie, maar ik kap hem na een tijdje af, we waren de ledenavond aan het voorbereiden.

“ik vind dat we het in elk geval over de bezuiniging moeten hebben. Als we meer willen inzetten op Nuggers, gaat dat bijvoorbeeld van de sociale werkplaats af.” Weer ontspint zich een goede discussie die ik na een tijdje afkap. “Maar deze discussie is wel wezenlijk omdat die bepaalt wat we maandag aan de leden voorleggen”. De discussie laait weer op en gaat verder en dieper. Boeiend, tot ik afkap.

‘Ik vind dat we het over de eigen bijdrage moeten hebben, mijn buurvrouw …. “. Weer ontstaat een boeiende discussie die ik na een tijdje afkap.

Goed, zo gaat de avond snel voorbij, en hier hebben we helemaal geen tijd voor. Discussies zijn uiteraard het fundament onder de politiek, en deze experts hebben behoefte om hun mening te uiten en te toetsen aan die van anderen. We zijn allemaal politiek gedreven en lid van dezelfde partij, de een als ervaringsdeskundige, de ander pragmaticus, de derde theoreticus, de een jonger, de ander ouder, de een heeft een broer die …, de ander een moeder die… Alleen door al die meningen die allemaal een deel van de waarheid vormen samen te voegen, kunnen we tot ons standpunt komen. Het geheel is een muziekstuk; we hebben allemaal onze eigen partij en elke partij is waardevol.

Het is 22 uur. In 1 minuut stel ik het programma voor de ledenavond op.  “Ik licht maandag eerst toe waarom we bij elkaar zijn, dan legt S uit wat de drie decentralisaties zijn. Daarna leidt H de eerste discussie over de uitgangspunten, dan E de tweede over de bezuinigingen. Dan pauze, daarna gaan we in twee groepen uiteen. P leidt een discussie over de huishoudelijke hulp en E over privacy”. S wil ook een discussie leiden en stelt voor een derde groep te vormen over de participatiewet. Prima, goed idee.

Klaar. Ik kijk uit naar maandagavond.

 

Advertenties