Vakantie! Gisteravond was de laatste raadsvergadering voor de grote vakantie, en die was superbelangrijk. De raad sprak over de decentralisatie bij de zorg en de jeugdwet.

De PvdA vindt het zorgelijk dat de huishoudelijke hulp op de vrije markt wordt gegooid. Maar de meerderheid van de raad is daar wel mee akkoord gegaan. Jammer.

Wij vinden dat er teveel de nadruk wordt gelegd op eigen bijdragen die dan voor minima (in Wageningen tot 130% vh norminkomen voor minima) worden terugbetaald. Wij maken ons zorgen dat het verschil tussen een gezin met een kind, dat 129% verdient en recht heeft op allerlei minimaregelingen, en een ander gezin met vijf kinderen dat 131% verdient en dus geen recht heeft op niets, erg groot wordt. De andere partijen snapten onze zorgen, en de effecten van de scherpe grens worden onderzocht.

We maken ons zorgen om de privacy van klanten: dat straks dossiers worden uitgewisseld zonder dat de klant daar iets van weet. De andere partijen deelden die zorgen en unaniem is er een voorstel gesteund waarmee de privacy veel meer gewaarborgd is en de klant meer rechten krijgt.

We maken ons zorgen dat mensen verzuipen in klachtenregelingen van al die zorgaanbieders. Wij zijn bang dat mensen straks van kastje naar de muur worden gestuurd en dan hun klacht maar intrekken. Die zorgen werden ook breed gedeeld en ook daarvoor is een voorstel gesteund.

Ook de andere partijen brachten goede dingen in, en die hebben wij gesteund. Uiteindelijk is er een bouwwerk opgetuigd waar ik vertrouwen in heb. Wageningen is er klaar voor en de grote transitie komt niet alleen goed maar zal ook een verbetering zijn.

Alleen het afschaffen van de huishoudelijke hulp, dat zit me niet lekker.

En nu dus vakantie!

Advertenties