Een vriendschapsband tussen twee gemeenten heeft misschien een wat duf imago, maar het is echt reuze interessant. Ik raak vol inspiratie.

Wageningen Ndiza

Door de activiteiten van allerlei organisaties zijn hier parallelle werelden ontstaan. Naast de door de overheid zelf gecreëerde infrastructuur, met bijvoorbeeld eigen ziekenhuizen en scholen, staan hier ook door buitenlandse organisaties en kerken gebouwde scholen en ziekenhuizen. Over het algemeen functioneren die beter dan de overheidisinstanties, althans zolang de buitenlandse organisatie de boel draaiende houdt. Op een zeker moment is er de feestelijke overdracht en dan?

Wij zijn een vriendschapsband en werken dus anders. Het gaat ons om het bevorderen van een goede relatie tussen twee groepen mensen, mensen uit Wageningen in Nederland en Ndiza in Rwanda.

Voor die relatie is bijvoorbeeld internet belangrijk.  Met goed internet wordt dit gebied interessant voor studenten en scholieren uit Wageningen. Met goed internet kunnen we communiceren, er kunnen banden ontstaan die beter zullen werken dan het brievencontact van voorheen. Maar uiteraard is het belang breder: met goed internet op de diverse scholen hier…

View original post 108 woorden meer

Advertenties