Ik hoor nogal wat mensen die willen afwachten tot ze meer weten over het opkomstpercentage voor ze naar de stembus rennen om nog net op tijd hun voorstem uit te brengen. Ik zou hen willen oproepen om toch echt te gaan stemmen. Want anders wordt de uitslag vertekend. Stel dat de opkomst 27% is, en de overgrote meerderheid daarvan heeft tegen gestemd. Je zult zien dat de druk op de regering om daar rekening mee te houden, net zo groot is als wanneer de opkomst 33% zou zijn. Schuift de regering die uitslag aan de kant, zijn de rapen in de media gaar. Stemmen dus, lees mijn motivatie.

Trouwens: hoe denk je te gaan weten wat de opkomst zal zijn? Het is een recht om mee te besluiten, maak er gebruik van.

Het artikel in de NRC gisteren over de initiatiefnemers vind ik ontluisterend. Het gaat hen niet om de Oekraine, het gaat hen om het lidmaatschap van Nederland in de EU. Dat getuigt van weinig respect voor het referendum en voor de Oekraine. „Oekraïne kan ons natuurlijk niets schelen, dat moet u begrijpen”, zegt historicus Arjan van Dixhoorn, voorzitter van het comité. Nou nee, dat begrijp ik niet.

Ook in de NRC een mooie fotoreportage over jonge Oekrainers en hun standpunt. Twee van hen studeren in Kiev Nederlands. Wow, ik wist niet dat het kon. Kun je Oekraiens studeren in Nederland? De jongeren hopen dat Nederland hen serieus neemt, hen de kans geeft om de blik naar Europa te richten met de rug naar Rusland.