Ik word geinterviewd over directe participatie. Nou niet meteen afhaken, dit is best interessant, denk ik :).

Als ik hierover schrijf wat ik zou willen schrijven, gaat deze post een beetje lang worden. Een boek of zo. Het interview was ook lang. Maar ik wil graag weten of jij wel eens te maken hebt gehad met directe participatie (onder welke naam dan ook) en wat je ervaring en je mening is.

Bij directe participatie betrekt de gemeente de burgers rechtstreeks, zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld bij een nieuw bouwplan, waarbij de buurt tekent en beslist. Of bij het Sociale Domein waarbij de deelnemers aan het proces aangeven wat prioriteit heeft en wat niet. Het is meer dan een informatieavond, waar je je hart mag luchten en ideeen mag opperen waar je dan niets meer van hoort.

En dat klinkt allemaal heel mooi en direct en democratisch en participatief maar ik heb er wel mijn vraagtekens bij. Ik maak me bijvoorbeeld zorgen of dan wel het belang van iedereen wordt gediend, of alleen van de mensen die toevallig aan tafel zijn geschoven. Of van de mensen die beter gebekt zijn. In hoeveel buurten waar buurtbewoners zelf tekenen en beslissen, zouden sociale huurwoningen worden gebouwd? Of komen die allemaal bij elkaar in verweggistan te liggen?

En het is natuurlijk onvermijdelijk dat er verschillende meningen zijn. Ik vraag me af wie in dat geval de verschillende meningen afweegt: de ambtenaar in zijn eentje, waar nu een gekozen gemeenteraad dat doet? Gemeenteraadsleden horen bij politieke partijen, en daarop wordt gestemd. Elk lid vertegenwoordigt dus een groep kiezers. Een debat in de gemeenteraad is een debat tussen visies op de samenleving.

Een debat tussen deelnemers aan een direct participatief proces gaat tussen individuen. Zij doen dat uit eigen beweging en in hun eigen vrije tijd. Ze hoeven niet voor anderen te denken, belangen af te wegen, een achterban te vertegenwoordigen. Het is logisch dat er dan een heel ander gesprek ontstaat dan in de gemeenteraad. Laagdrempeliger, maar zie je nog meer voordelen? Heb jij er wel eens mee te maken gehad? Heb je hier een mening over? Ik lees het graag.

 

Advertenties