Ik kom toevallig dit oude blogje van mezelf tegen. Best goed eigenlijk en destijds zo weinig gelezen dat ik het no wel een keer durf te delen. Ik lees graag je reactie.

sprokkelen

Of je kinderen opvoedt om te gehoorzamen of om zelf na te denken is een groot verschil.  Hofstede heeft een cultuurtheorie ontwikkeld die uitgaat van een aantal dimensies, en een ervan gaat over dit verschil. Hij stelt dat het samenleven in bijv. zuideuropese landen is gebaseerd op van bovenaf opgelegde regels en kinderen wordt geleerd om regels te gehoorzamen. Vervolgens aan hen de keuze om zich al dan niet te houden aan regels die ze onzinnig vinden. Noordeuropese landen gaan uit van normen die je meekrijgt in je opvoeding en waar je jezelf als volwassene aan houdt omdat ze tegen die tijd als logisch en wenselijk aanvoelen; ze passen dan bij jou en de samenleving loopt er soepel door.  Normen zijn als smeerolie, en mensen die zich niets aantrekken van de normen zijn als korrels zand in die olie.

In de praktijk zit iedereen ergens tussen deze uitersten in. Zo wacht ik meestal voor een rood stoplicht maar als…

View original post 307 woorden meer